piątek, 15 marca 2013

3 ulubione wiersze - Dariusz Adamowski


ur. 1967; publikował wiersze w Kartkach, Odrze, Toposie, Akcencie, Gazecie Wyborczej oraz na www.nieszuflada.pl i www.literackie.pl; jego wiersze pojawiły się w tłumaczeniu na język angielski w Anthologii#2; autor tomików: Adamowo (2006), Skraj (2007) oraz Gub, trać, porzucaj (2012); mieszka w Białymstoku.


- Jakie ze swoich prac lubisz najbardziej albo darzysz szczególnymi względami?

poniedziałek, 4 marca 2013

Dłonie („o wiecznym pragnieniu odwzajemnionej miłości”)JACEK KUREK - Pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie w Zakładzie Historii Nowożytnej XIX wieku. Autor publikacji dotyczących głównie historii Polski doby nowożytnej i czasów najnowszych m.in. książek Śląski Machabeusz. Ksiądz Józef Czempiel i jego parafia (Chorzów Batory - Wielkie Hajduki 1997, współautorstwo Zbigniew Hojka), Historia Wielkich Hajduk, Chorzów Batory - Wielkie Hajduki 2001, U schyłku panowania Augusta II Sasa. Z dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej (1729-1733) (Katowice 2003). Interesuje się dziejami Polski i Śląska, ale także Europy, historią obyczajowości, religii, zagadnieniami związanymi z estetyką i sztuką w wieku XIX i XX. Eseista (m.in. książka W najwspanialszej chwili naszego życia. Myśli o Śląsku, Chorzów 2003), pedagog (m.in. książka, której jest pomysłodawcą, współautorem i współredaktorem: Dzieje zachwytu, czyli rzecz o szkole, Chorzów 2000) i poeta (m.in. tomik wierszy Budzenie firanek, Chorzów 2001). Współpracownik "Śpiewaka Śląskiego". W latach 2001-2003 współpracował z miesięcznikiem "Sound and Vision", redagując stałą rubrykę "Strony dla wirtuozów" i recenzując płyty z ambitną muzyką rockową, głównie o inspiracjach klasycznych (rock progresywny). Od roku 2003 związany z "Życiem Muzycznym. Miesięcznikiem literacko-muzycznym Polskiego Związku Chórów i Orkiestr". Założyciel i redaktor naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego "Hajduczanin". W latach 1997-2001 autor cyklicznych audycji muzycznych "Noc nie bez końca": w Radiu "Plus" Katowice, które zostały wznowione w roku 2005 w tym samym Radiu (obecnie eM). W 2001 r. został laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów w Dziedzinie Kultury. Dwukrotnie (2001, 2004) nominowany do nagrody Chorzowianin Roku. W Chorzowie od 1995 r. współorganizuje sesje naukowe z dziejów Śląska, których plon został opublikowany (dotychczas wydano 9 tomów, ostatni Śląsk - miejsce spotkania wyszedł jako pierwszy tom serii Medium Mundi). Ostatnimi czasy sesje mają interdyscyplinarny charakter i dotyczą pogranicza historii, historii sztuki, historii literatury, filozofii, pedagogiki, ale także nauk ścisłych. Obecne zainteresowania to historia Śląska w XIX i XX w., zagadnienia dotyczące ziem pogranicznych m.in. Galicji i Śląska na przełomie XIX i XX w. Jacek Kurek to stały współpracownik kwartalnika "Lizard".

Dłonie
(„o wiecznym pragnieniu odwzajemnionej miłości”)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...