środa, 12 grudnia 2012

3 ulubione wiersze - Jacek Sojan

foto - Arek Łuszczyk

ur.12.12.1952 w Krakowie, gdzie nadal mieszka i pracuje. Studiował filologię polską na UJ. Przez ponad 5 lat prezes Klubu Literackiego „Pod Jaszczurami” przy Rynku Głównym. W 1982 ukazał się bezdebitowy tomik „niemy poeta” staraniem przyjaciół z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jako świadectwo wydawnictwa poza zasięgiem cenzury, staraniem tychże przyjaciół ukazało się jego drugie wydanie w 2002 roku, w dwudziestą rocznicę pierwszego wydania i w dwudziestą pierwszą „rocznicę” stanu wojennego. Debiutował oficjalnie w 1983 zbiorem wierszy „Dziedzictwo kataryniarza”. W roku 2007 ukazał się kolejny zbiór pt.: „Dmuchawiec”, którego wydawcą był krakowski poeta Bogdan Zdanowicz. „Dmuchawiec” powstawał równolegle ze współpracą z portalem poetyckim www.poezja.org. W roku 2010 miał swoją prezentację kolejny tomik pt.: „babia góra”. Nieocenionym w swojej staranności edytorskiej wydawcą tych wierszy była krakowska firma wydawnicza Bogdana ZdanowiczaW roku 2011 z inicjatywy Elżbiety Królikowskiej powstał prawdziwy cymes edytorski w postaci zbioru wierszy pt. „pocztówka spod limby”, na którego ostateczny kształt pracowało wielu ludzi. Autor  tomików nadal organizuje i prowadzi spotkania literackie, zajmuje się eseistyką i krytyką literacką, współpracując  z grupami artystów i literatów: m.in. z kaliskim „Stowarzyszeniem < łyżka mleka>”, szczecińskim wydawnictwem Pomyłka galerią Trystero, oraz z  grupą literacką  < poeci po godzinach >. W zapowiedziach wydawniczych figuruje zbiór „wierszy metafizycznych” i zeszyt sztuk teatralnych.- Jakie ze swoich prac lubisz najbardziej albo darzysz szczególnymi względami?

wtorek, 4 grudnia 2012

3 ulubione wiersze - Bogusława Latawiec


poetka, prozaik, eseista. W latach 1974 - 82 kierowała działem poezji i krytyki poetyckiej miesięcznika Nurt, w drugiej połowie lat 80. prowadziła w Poznaniu gazetę mówioną Struktury III,  od   1991 do 2003   redagowała  miesięcznik Arkusz.  Ogłosiła 9 książek poetyckich i 7 tomów prozy. Prace krytycznoliterackie publikowała  w Nurcie, Odrze, Arkuszu, Toposie, Kresach, Tekstach Drugich, Kwartalniku Artystycznym, Pograniczach,  Kulturze Niezależnej, także w tomach   zbiorowych (La poesie polonaise du vingtieme siecle voix et visages, Paris 2004; Scritti in memoria di Andrzej Litwornia, Roma 2007). Jej pojedyncze szkice o  pisarzach  pojawiały się w zbiorach Pusta szkoła (1987) i Gęstwina (2001), Zegary nie do zatrzymania są  pierwszą książką Latawiec - poświęconą w całości literaturze. Tłumaczona na angielski, estoński, francuski, grecki, japoński, niemiecki, rosyjski, węgierski, włoski (tomik Il tempo raddoppiato, współautor  E. Balcerzan, Roma 2011).   Nagrody: "Peleryny" za najlepszy książkowy debiut poetycki (Gdańsk 1965),  "Ugrupowania 66" im. Tadeusza Peipera  za twórczość poetycką (Wrocław 1970), Biblioteki Raczyńskich  za powieść Kochana Maryniuchna (Poznań 2004). Za całokształt twórczości poetyckiej uhonorowana nagrodą PEN Clubu  (Warszawa 1993). 

Fotografia: fotografował Andrzej Szozda


- Jakie ze swoich prac lubisz najbardziej albo darzysz szczególnymi względami?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...