sobota, 4 lutego 2012

Kutnowski Dom Kultury ogłasza VII Otwarty Konkurs Jednego Wiersza w ramach VIII Festiwalu „Złoty Środek Poezji" Kutno 2012


Kutnowski Dom Kultury ogłasza VII Otwarty Konkurs Jednego Wiersza
w ramach  VIII Festiwalu  „Złoty Środek Poezji" Kutno 2012

Regulamin konkursu


1.Konkurs odbędzie się 23 czerwca 2012 r. w Kutnie

2.Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16.

3.Rozpoczęcie konkursu nastąpi o godz. 11.00 w budynku Kutnowskiego Domu Kultury

4. Organizator będzie tworzył listę biorących udział w konkursie w godz. 9.00 – 11.00 w budynku Kutnowskiego Domu Kultury.

5. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu wiersza wraz z danymi adresowymi autora na e-mail: otwartykutno@onet.eu do dnia 17 czerwca 2012 r. lub przekazanie przez autora organizatorowi na godzinę przed rozpoczęciem konkursu lub w jego trakcie wydruku jednego wiersza w trzech egzemplarzach opatrzonych jego imieniem i nazwiskiem. Wiersz ten powinien być odczytany przez autora lub osobę przez niego wskazaną podczas konkursu.

6. Obecność autora w czasie konkursu oraz podczas wręczenia nagród jest warunkiem udziału w konkursie i ewentualnego otrzymania nagrody.

7. Jury w składzie: Janusz Drzewucki - przewodniczący, Izabela Fietkiewicz-Paszek i Grażyna Baranowska, po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy, przyzna nagrody pieniężne o łącznej puli 4000 zł.

8.Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 23 czerwca 2012 r. o godzinie wieczornej, wynikającej z programu festiwalu, który zostanie uprzednio ogłoszony na stronie internetowej www.kdk.art.pl.

9.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.

10. Pierwszym 30 uczestnikom (zgłoszonym do konkursu do 15 maja 2012 r.) organizator zapewnia bezpłatne noclegi.

11. Dane organizatora: Kutnowski Dom Kultury, www.kdk.art.pl,, tel. 24 252 72 37 begin_of_the_skype_highlighting            24 252 72 37      end_of_the_skype_highlighting w. 106 lub 24 254 21 37 begin_of_the_skype_highlighting            24 254 21 37      end_of_the_skype_highlighting w. 106, tel. kom. 604 296 487 begin_of_the_skype_highlighting            604 296 487      end_of_the_skype_highlighting

12. Nie przyjmujemy zgłoszeń pocztowych. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze widoczne po zatwierdzeniu przez redaktora

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...